Препълнена зала аплодира историка доц. д-р Тодор Радев

Dotsent Todor Radev prof. Ljudmil Spasov i Todor Bikov

Няма резултат без предизвикателство, посочи през седмицата в Историческия музей доц. д-р Тодор Радев (вляво). Историкът от Пловдивския университет посрещна множество гости, препълнили залата на Музея за премиерата на „Въстанията в тактиката на българския иредентизъм 1894-1904“

Проф. д.и.н. Людмил Спасов (в средата) говори за академичното изследване на доц. д-р Тодор Радев, определяйки монографията като труд със задълбочени теоретични обобщения и историографски стойности.

Тодор Радев е всеотдайно принципен, морален и безкрайно благороден човек. Той работи във висок стил, зарежда текстовете си с пребогат словесен, образен и понятиен арсенал, възпламенява ги с публицистичен патос или пък хладно и респектиращо се фиксира върху фактите, явленията и тенденциите, за да ги проучи, систематизира и открои чрез адекватни понятия, термини и силогизми. Публицистиката на Тодор Радев въздейства с многостранен ерудизъм, дълбоко проникновение и подкупващо съпричастие, а цялостното му научно творчество демонстрира ненатрапчива самобитност, подчерта политологът и поетът Тодор Биков (вдясно), който бе и модератор на събитието.

Книгата е позитивен възглас от тогавашните българи към съвременните, сподели в речта си доц. д-р Тодор Радев, а философът проф. д-р Асен Карталов го категоризира като цялостен, многопосочен, комплексен в  изследователския  подход.

Vystaniiata v taktikata na bylgarskiia iredentizym 1894-1904Понятието „български иредентизъм“ е възприето като термин, обозначаващ идеята за довършване на националното освобождение и обединение на всички български територии в единна национална държава.

Предлаганото на читателската аудитория историческо изследване целенасочено е съсредоточено в хронологическия дипазон между 1894 и 1904 г., генерираращ силен и оптимистичен български национализъм. Това динамично десетилетие от развитието на Източния въпрос е заключено между началото на Близкоизточната криза (1894–1898) и българо-турското споразумение от 1904 г., с което приключва предизвиканата от Горноджумайското и Илинденско-Преображенското въстание Балканска криза (1902–1904). 

Книгата е достояние на читателската аудитория със знака на издателство „Парадигма“