Предпочелите „Топлотехника“ в УХТ без семестриални такси

uft

Студентите от специалност „Топлотехника“, професионално направление 5.4. „Енергетика“, в Университета по хранителни технологии, приети през учебната 2020-2021 година,  ще бъдат освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си, информира доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност, цитирайки 137 Постановление на МС. Оценяваме високо политиката на държавата, насочена към стимулиране на направления и специалности в сферата на висшето образование, които отговорят на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда и в които има недостиг на специалисти, посочи доц. Спасов.

Завършилите специалност „Топлотехника“  в ОКС „Бакалавър” имат отлични възможности за професионална реализация. Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират в хранително-вкусовата, химическата, биотехнологичната индустрия и други отрасли, използващи топлинни технологични процеси и съоръжения, масообменни уредби, хладилна, климатична и вентилационна техника, в обследването на сгради, системи и инсталации за енергийна ефективност.

Поради различни причини в последните няколко години липсва голям интерес от страна на кандидат-студентите към  специалности в Техническия факултет на УХТ, а в същото време фирмите от хранителната индустрия и хранителното машиностроене изпитват остър недостиг и необходимост от подготвени висококвалифицирани специалисти в тези направления, коментира зам.-ректорът. Една от причините за слабия интерес към специалностите от Техническия факултет е и социално-икономическата бариера пред студентите за достъп до качествено висше образование.Освобождаването на студентите от такси в тези специалности е допълнителенстимул за засилване на интереса към тях. Надяваме се, че този икономически стимул ще привлече вниманието на повечемлади хора към специалностите от Технически факултет – „Топлотехника“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и други, изрази оптимизъм доц. д-р Христо Спасов.

Той припомни, че желаещите да продължат образованието си в УХТ, могат да подадат документи – на място, в университета, в бюрата за прием или online, най-късно днес – 7 юли 2020 г., тъй като редовният изпит е на 9 юли,  а на 11-и ще бъде обявено първото класиране.