„Православието – традиции и съвременност“: двудневен форум в Пловдивския университет

PU

Катедра „Теология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира Трета студентска конференция на тема „Православието – традиции и съвременност“. Двудневният форум е днес и утре в зала „Компас“.

На конференцията ще бъдат изнесени доклади от студенти от специалност Теология и докторанти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и гости-партньори от „Липецкий государственный технический университет“ – Русия и Музикалното училище в Комотини, Гърция. Участниците ще представят своите проучвания в областта на библеистиката, историята на Българската православна църквата, литургиката, старобългарската книжнина, агиологията, педагогиката, църковната археология и християнското изкуство.