„Пловдив – по следите на отминалото“

Plovdiv Po sledite na otminaloto

Историята първо търси събитията – кога, къде, какво  и как е станало. После проследява всичко – година по година, дата по дата. Накрая се тегли чертата и започва равносметката. Наистина разказът е динамичен, очертават се основните движещи сили, изреждат се водещите личности. Но повечето участници в събитията минават към раздела „и други”. Дори и тези, които най-често се споменават в изложението,  са разкрити само мимоходом в няколко щриха.

При съставянето на тази книга тръгнах в обратния ред – започнах от хората, като  проследих техния път и тяхната дейност. Подбрах 35 очерка за личности и обекти, подредих ги хронологично и неочаквано се получи една нова история на Пловдив – за пътя на хората, определяли съдбата на града. Хем позната, хем непозната. При това събитията си отидоха точно на мястото. Очертаха се и върховите моменти, и паденията. Но най-важното в този разказ се оказа поуката – как нашите предшественици са давали път на новото, как са превъзмогвали трудностите, как са печелили неравностойни битки.

Оказа се, че следите на отминалото време ни дават това, което не можем да получим нито от чужди рецепти, нито от скалъпени проекти. Пред нас е истината, разкрита в документи и спомени, която с нищо не може да се замени, посочва историкът Владимир Балчев. На 2-и февруари неговият нов проект „Пловдив – по следите на отминалото“, издаден от ИК „Хермес“, поема към читателската аудитория.

Владимир Балчев е бил  уредник в Националния музей на образованието, редактор на специализирано издание за литература, култура и история, редактор в Радио Пловдив и главен експерт в Държавен архив – Пловдив. Публикува изследвания за българската ръкописна книга през периода ХV – XIX в., българската литература и култура през XIX и началото на XX век. Негови студии и научни статии са публикувани в „Литературна мисъл“, „Известия на Българското историческо дружество“, в научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“ и други сборници и специализирани издания. Съставител е на няколко албума. През последните години вниманието му е насочено предимно към непознати и малко познати моменти от историята на Пловдив. Автор е на книгите „Забравеният град-записки за Пловдив“ (съместно с Петко Петков), и „Пловдив – другият бряг на Европа“.