Оскар за Alma mater alimentorum

UFT

Университетът по хранителни технологии бонусира отличниците

Първата позиция в категория „Хранителни технологии“ остава за УХТ. На онлайн церемония бяха раздадени призовете, станали известни като академични Оскари. Символично наградата бе адресирана към доц. д-р Атанаска Тенева, зам.-ректор по комуникационната и информационната дейност. Връчи я Милена Караилиева от мениджърския екип на „Кауфланд“ – България, партньор на УХТ в благотворителна акция миналата пролет.

На церемонията, която по традиция се организира от вестник „24 часа”, присъстваха ректори на висши училища, представители на науката, бизнеса и изкуството, Красимир Вълчев, министърът на образованието, проф. д-р Николай Вълканов, зам.-председател на КРИБ, Георги Стойчев от консорциума за рейтинга на висшите училища в България.

Teneva1Храните ще бъдат винаги необходими. Наградата в направление „Хранителни технологии“ означава, че са забелязани нашите постижения в научните изследвания, в създаването на нови храни, резултатите ни в дигитализиране на обучението в УХТ през последната година, както и участието ни в различни партньорски мрежи, посочи доц. д-р Атанаска Тенева. Според нея отговорността на Университета по хранителни технологии е амбициозна и целият екип ще продължи напред към следващи първи места.

Дискусия с мото „Най-добрите университети до бизнеса“ се състоя преди церемонията по наградите. В дискусията министър Красимир  Вълчев заяви, че приемът в университетите трябва да е обвързан с нуждите на бизнеса, а финансирането да е в съответствие с качеството на обучението. Министърът подчерта, че няма да има административни решения за обединяване на висшите училища, те могат сами да поискат това, за да гарантират обучения по специалности от различни професионални направления.

Според него възнагражденията на преподавателите трябва да станат 135-140% от средната заплата за страната. Само така дай-добрите студенти ще остават във висшите училища и ще бъдат в центъра на инициативите за развитие на  образованието у нас. Министър Вълчев оповести консенсус между ректорите за изпреварващ ръст на заплатите на младите учени. МОН предвижда още средства за електронизиране на образованието у нас и за изграждане на модерни кампуси за студентите, стана ясно от думитена министъра на образованието и науката.

Наградите за университетите са базирани на ежегодна класация, провеждана от МОН и консорциум, включващ Институт „Отворено общество“. Кандидат-студентите ги ползват като ориентир при насочването си към висшето образование.

Същевременно Университетът по хранителин технологии запазва таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за учебната 2021/2022 такива, каквито са били и през миналата година, реши Академичният съвет.  На свое заседание членовете му чуха мотивите за това, посочени от доц. д-р  Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав.

С това решение предоставяме условия за по-добър достъп на желаещите да продължат образованието си в нашия университет. В същото време помагаме на семейства, по-тежко пострадали от пандемията и предизвиканата от нея криза, подчерта доц. д-р Христо Спасов.

Кандидат-студентите ще заплащат по 52 лева за първия приемен изпит, на който се явят, а за всеки следващ таксата е 46 лв. Записалите специалности от професионални направления „Туризъм“ и „Икономика“ по държавна поръчка плащат по 590 лв. за година, а по 820 лв. остава таксата за приетите по държавна поръчка в останалите специалности на университета.

УХТ облекчава и финансовите условия в обучение на студентите с отличен успех и без невзети изпити, като редуцира таксите за втори курс с 10%, за трети – с 15%, а за четвърти – с 20%.  По този начин стимулираме нашите възпитаници да се стремят към по-добри резултати, аргументира решението доцент Спасов..