Олимпийска магистратура стартира Университетът по хранителни технологии

UFT

Международната организация по лозата и виното (OIV) поема магистърска програма на Университета по хранителни технологии. Новоразкритата магистратура е „Технология на виното и високоалкохолните напитки“. Тя ще бъде под егидата на OIV. Новата и високорейтингова магистратура е двугодишна, а обучението по нея ще стартира от учебната 2022/2023. С въвеждането на тази програма Университетът по хранителни технологии става третият университет в света – след Университета на Монпелие във Франция и Университета „Дейвис“ в САЩ, който ще присъжда дипломи с марката на OIV.

Магистърската програма се създава по инициатива на генералния директор на OIV – Пау Рока, и с решение на Академичния съвет на университета, информира проф. д.н. Георги Костов, функционален декан по образователните програми и мобилността на УХТ. На предстоящата в петък, 8 октомври, тържествена церемония Пау Рока ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“. Решението да се присъди високото отличие, взе Академичният съвет, а мотивът е  в големия принос на Пау Рока за развитието на двустранните отношения между OIV и УХТ.

Проектът за иновативната магистърска програма  предвижда лекционните курсове да бъдат водени от преподаватели от катедра „Технология на виното и пивото“ в УХТ, както и от преподаватели от Германия, Франция, Италия и Испания, притежаващи експертиза в съответните области.

Специалността включва дисциплини от четири модула – лозарски, енологичен, законодателство, маркетинг, комуникации и качество и безопасност и опазване на околната среда. Те са специфични и ще оформят познанията на студентите във всички аспекти на производството на вино.

В лозарския модул са 4 дисциплини – ампелография (изучаване и описване на видовете и сортовете лози, както и на процеса на изменението им под влиянието на околната среда и целенасочената дейност на човека), канопи мениджъмънт (контролиране на количеството и качеството на гроздето), техники за отглеждане на лозя и агроекология и климатични промени.

Енологичният модул съдържа 10 дисциплини. Те покриват целия спектър при производството на вино – от основните за получаване на вино, през първичното винопроизводство до обработката, стабилизацията и бутилирането на виното. Включени са дисциплини, разглеждащи анализа на виното, производството на високоалкохолни напитки на основа вино и виноматериали, микробиологията на виното и високоалкохолните напитки.

В модула, свързан със законодателството, маркетинга и комуникациите, са заложени четири дисциплини, а в модула с безопасността и опазването на околната среда още четири дисциплини.