Неучебни дни в Медицинския, АМТИИ и УХТ

mu amtii uht

Неучебни дни обяви ректорът на МУ-Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева. Заповедта е подписана в петък и влиза в сила от понеделник, 9-и март.

Във връзка със Заповедта на министъра на здравеопазването – г-н Кирил Ананиев, от 5-ти март т.г. по препоръка на Националния оперативен щаб за ограничаване на нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни инфекции у нас, както и препоръки на министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев, относно разпространението на коронавирус в други държави нареждам: дните от 9-и до 13-и март да бъдат неучебни (с временно прекратяване на учебните занятия) в Медицински университет – Пловдив. За администрацията ще бъдат работни.

Да се отложат за неопределено време командировки и пътувания на преподаватели, учени и студенти по програми за мобилност до Италия, Китай и други държави с висок риск от разпространение и усложнения на коронавирус.
Да се ограничат масовите мероприятия (академични, спортни и културни) на територията на Университета за същия период.

Допълнителна информация за превенция срещу коронавирус е налична на сайта на МУ – Пловдив. Заповедта да бъде връчена срещу подпис на деканите на факултетите, на  директорите на ДЕСО и МК, на председателя на Студентския съвет, които да информират академичния състав и студентите.

Контрол върху изпълнението на заповедта по  т.1. възлагам на зам.-ректор УД – проф. д-р А. Белчева, по т. 2. – на зам.-ректор МСПД – проф. д-р Диляна Вичева, и по т. 3. – на зам.-ректор УБК – проф д-р А. Баталов.

Със заповед на ректора на АМТИИ – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, дните от 7-и до 11-и март 2020 г. бяха обявени за неучебни. Нареждането е във връзка с препоръките на министъра на здравеопазването относно високата заболеваемост от грип Б. За администрацията обявените дни ще бъдат работни.

С друга своя заповед проф. Шекерджиева-Новак  разпорежда да се отложат за неопределено време пътуванията по програми за мобилност до Италия, Китай и други държави, в които има разпространени случаи на коронавирус. Целта е да се гарантира безопасността, здравето и животът на преподавателите, служителите и студентите на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Заповед за отмяна на учебните занятие издаде и проф. д-р Пламен Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии. Заповедта излезе в петък. В нея са посочени мотивите за неучебните дни в периода от 9-и до 14-и март.

С посоченото в заповедта се отбелязва, че през този период се  отменят и изпитните дати за задочни студенти в УХТ. Тези дати са пренасрочени за след периода на неучебните дни.