Медицинският университет сменя приемния изпит

mu-auditoren-1

Готов е да го провежда и в чужбина

 Медицинският университет в Пловдив преминава към тестово изпитване по биология, така и по химия от тази година, информира заместник-ректорът по учебна дейност на МУ – Пловдив проф. д-р Мария Куклева. По този начин завършва реформата, която започна преди няколко години. Тестовете са отделни, ще се проверяват от комисии и ще се поставят отделни оценки. Силно е намалена продължителността на изпитите –тестът по биология ще бъде с времетраене от 2 часа, а по химия 2 часа и 30 минути. Това ще доведе и до намаляване на разходите на родителите от други населени места, които няма да остават няколко дни за тези изпити, коментира още проф. Куклева.

PROF_KUKLEVA

През месец април ще се проведе пробен изпит, на който обаче оценките няма да са валидни за приема, а единствено кандидат-студентите ще могат да получат представа за качеството на своите знания и да се адаптират към тестовото изпитване.

Това е нов вариант на изпитване, какъвто се ползва в цял свят. Чрез формата те имат възможност да проверят знанията си обективно, без подсказване по електронен път, каза още зам.-ректорът по учебната дейност. И подчерта, че другите медицински университети очакват да видят как ще премине тестовият прием в МУ-Пловдив тази година и тогава ще въведат новия начин на изпит и за своите кандидат-студенти.

Висшето учебно заведение е готово за кандидатстудентската кампания за учебната 2017/2018 година както по отношение на приема на български студенти, така и за кандидатстването на чуждестранни студенти за обучение на английски и български език. Готов е и кандидатстудентският справочник, одобрен от Академичния съвет.На 18 март ще има Ден на отворените врати, когато кандидат-студентите ще могат да се запознаят с условията на университета.

По отношение на чуждестранните студенти Медицинският университет се радва на сериозен интерес от всички континенти и над 40 държави, подчерта проф. д-р Мария Куклева. За тях ще има задължителни приемни изпити под формата на тест –независимо дали ще се обучават на български, или на английски език. Това касае и кандидатите с двойно гражданство. Тази, които ще се обучават на английски език, ще минат тестове по биология и химия на английски, като тук балообаразуването отново ще е от оценките от дипломите и от приемния изпит. Така ще се създаде възможност за добра селекция, посочи проф. Куклева. МУ-Пловдив има готовност да проведе приемни изпити и в чужбина.