Курсисти по чужд език с възможност за университетски сертификат

hello-in-eight-different-languages-185250085-5941fb8c3df78c537b32ecac

Университетски сертификат очаква успешно издържалите изпита курсисти по чужд език в Центъра за езици и интеркултурна комуникация при ПУ „Паисий Хилендарски“. Курсовете стартират отново през март. Крайният срок за записване е 28-и февруари

В обучението се използват съвременни педагогически технологии и модерни учебни системи в съответствие с шестте нива на владеене на съответния език според Европейската езикова рамка. Курс започва, когато са налице поне10 кандидати за съответната група. Занятията се провеждат в малки групи в следобедно-вечерните часове на делничните дни.

Желаещите да изучават чужд език, имат значителен избор – английски, немски, руски, френски, италиански, испански, португалски, китайски, корейски, полски, чешки, сръбски и хърватски, гръцки и турски. По руски език се провежда и детски съботен курс. Той е за ученици от 1-и до 5-и клас.

Срокът за записване на курсисти е до 28 февруари 2020 г. на телефони: 032 261 238 или 0888 16 06 15. Лице за контакт е Светлана Попчева.

Центърът за езици и интеркултурна комуникация е създаден с решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998 г. и е структурна на Филологическия факултет.

В Центъра се осъществява и обучение по интеркултурна ориентация на български и чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми.

Центърът разработва също международни проекти, свързани с изучаването на чужди езици и култури в контекста на интеркултурната комуникация.