Капацитет по иновациите в здравеопазването с лекция в Пловдив

MU

Лекция пред академичната общност на Медицинския университет ще изнесе проф. Дан Грийнберг. Публичното участие на проф. Грийнберг е на тема „По-евтино, почти толкова добро: максимизиране на резултатите за здравето на населението при ограничен бюджет”. Професорът ще говори пред медиците в петък, 23 февруари, от 14,30 часа в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив.

Prof.D.GreenbergПроф. Грийнберг е ръководител на Катедрата по управление на здравните системи към Университета „Бен Гурион“ в Негев, Израел. От 2008 година преподава и в Университета „Тафтс“,Масачузетс, САЩ. Научните интереси на проф. Грийнберг включват икономическа оценка на здравните технологии, иновации в здравеопазването и изследване на здравните резултати.

Автор е на над 90 публикации в престижни международни издания и е главен редактор на официалните списания на Международното дружество по фармакоикономика и изследване на здравните резултати.