Юридическият факултет и БЧК със съвместен семинар по международно хуманитарно право

1

Иван Кърчев

 Студентският клуб по международно хуманитарно право към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” съвместно с Българския червен кръст организира и проведе обучителен семинар, посветен на международното хуманитарно право. Над 25 студенти от специалността „Право” преминаха успешно през  I-во ниво на специализирания курс, разработен от експертите на БЧК. Сред лекторите бяха най-новият доцент на Юридическия факултет д-р Христо Паунов, член и на Националния съвет на БЧК, Халил Салиев, работещ с младите хора в червенокръстката организация, и Яна Михайлова, магистър по МХП от Женевския университет и юрисконсулт на БЧК в София.

2

Обучителният семинар бе в два панела. Първият започна с презентация от доц. д-р Христо Паунов, който обясни връзката между международното хуманитарно право и Световното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Основен акцент беше историята на учредяването на Червения кръст, който поставя основите на международното хуманитарно право – днес неизменна част от международното публично право. Международното хуманитарно право се съдържа в над 30 международни конвенции, 7 декларации, 18 ръководства, правила, допълнителни протоколи, договори и резолюции, оформящи цялостния списък на източниците по МХП в началото на ХХI век. Този вид право може да бъде представено като съвкупност от международноправни норми с договорен или обичаен произход, които на специално основание уреждат и закрилят правата на човека в условията на определена категория въоръжени конфликти. МХП има отношение също към редица съпътстващи проблеми, например към военния неутралитет.

3

Радвам се, че това съвместно обучение между Юридическия факултет и БЧК има своята традиция и от година на година го надграждаме. В нашия университет съществува уникален по рода си Студентски клуб по МХП, който стои в основата на тези семинари. Още повече, сега, когато се коментират темите за войните в Сирия, Ирак и другите страни, студентите трябва да знаят какви са задълженията на държавите, които са страни по Женевските конвенции и как да се пази правото на помощ на пострадалите, заяви доц. д-р Христо Паунов пред участниците в семинара.

На 8 май се чества Световният ден на Червения кръст. По този повод на 9 май в Пловдивския университет ще представим книга, посветена на МХП и принципите на този дял от правото. Надявам се, че ще бъде интересно и полезно, не само за студентите от клуба по МХП, но и за всички искат да станат посланици на идеите и принципите на този дял от правото. Гарантирам, че през есента ще направим  обучение и на II ниво, което да затвърди знанията на младите хора от Юридическия факултет, каза Хари Салиев, специалист в БЧК – Пловдив. Той закри семинара, обобщавайки резултата от обучението, заедно с координатора на Студентския клуб по МХП – Димитър Кожухаров.