Японци и пловдивските им колеги изследваха общности

Japonski i bylgarski studenti

 Иван Кърчев

Преподаватели и студенти от български и японски университети завършиха успешно съвместна теренна работа в града под тепетата по проект, финансиран от Фондация „Тойота“. Темата на проекта  – „ EXPLORING THE ART OF LIVING TOGETHER IN 21ST CENTURY ETHNICALLY DIVERSE EUROPE“,  е особено актуална в контекста на съвременните предизвикателства на Европа и глобализиращия се свят. Участниците – студенти от Токио и от Пловдив, както и група студенти от различни европейски страни, на академичен обмен в ПУ „Паисий Хилендарски“ по програмата „Еразъм+“, посетиха през февруари различни общности в многовековния град.

Те не само събираха информация за това – как различните хора под тепетата живеят съвместно в мир и разбирателство, но и създадоха заедно „Картинна книга“ за видяното, прилагайки широкоизвестния в Япония метод на проф. Ясухиро Ендо, който е един от инициаторите на проекта.

Съвместната дейност между двата екипа бе изключително плодотворна. Чуждестранните изследователи на пловдивските общности участваха в редица срещи, като всяка една от тях бе посветена на отделна етническа общност, която живее в многохилядния Пловдив, сподели след успешния форум д-р Такухи Тавитян, експерт по култура, вероизповедание и работа с етнически общности и участник в проекта от българска страна. Д-р Тавитян допълни, че в проекта са участвали представители от „Z клуб“, младежкото подразделение на „Зонта” – Пловдив, а ученици от МГ „Академик Кирил Попов“ са работили по графичното оформление на „Картинната книга“.

По обясними обстоятелства искам да очертая само няколко акцента от срещите между японските студенти и учени с пловдивските арменци. Участниците посетиха Арменската апостолическа православна църква „Сурп Кеворк“, където отец Храч Мурадян ги посрещна по подобаващ начин. Дългогодишният директор на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“ – Соня Хънгикян, също приветства гостите и надълго и нашироко им обясни за традициите в града ни за изучаването на майчиния език на арменската общност и традиции, каза още д-р Такухи  Тавитян. Според нея между домакиниге и азиатските участници в проекта са се породили конструктивни дискусии.

Проф. д.н.к. Мария Шнитер, която също е част от екипа на проекта, подчерта, че са се породили и допълнителни ефекти от съвместната работа на японските и българските студенти. На първо място това е създаването на академична мрежа между Пловдивския университет и университета „Тойо” в Токио (четвърти по големина в Япония). Ако досега сътрудничеството се основаваше до голяма степен на неформалните ни връзки и контакти, вече ние сме на път да го превърнем в устойчива форма на съвместна работа. В ход е подписването на рамков договор между Философско-историческия факултет и японските ни колеги, който се очаква да улесни кандидатстването за финансиране и от двете страни. Безспорен резултат от проектните дейности е и взаимното опознаване на равнището на всекидневното общуване между азиатските ни колеги и пловдивския екип. Това ни даде възможност както да осъзнаем собствената си „различност“ (погледната през очите на една толкова далечна и различна култура като японската), така и да поставим под въпрос много от стереотипите и представите за Япония, които сме имали досега, посочи проф. Шнитер.

В последния ден от престоя на японските преподаватели и студенти събраната информация беше обстойно анализирана, а резултатите – обобщени.  Очаква се познатият метод на проф. Ендо ще да бъде успешно реализиран и в българска среда.