„Икономическото неравенство в 21 век“ излъчва младия икономист на 2017

mlad_ikonomist-predishno-izdanie-na-konkursa

„Икономическото неравенство в 21 век“ е темата на националния конкурс за млад икономист на 2017 г., обявен от Съюза на икономистите в България и Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В надпреварата за няколко парични и предметни награди могат да участват ученици, студенти, докторанти и асистенти от български и европейски университети без ограничения на специалността, както и млади предприемачи на възраст до 29 години.

 Специална награда от ПУ „Паисий Хилендарски“ ще получат учениците, ако успеят да се класират на първите три места. Те ще могат да си изберат специалност в Икономическия факултет, която да изучават без конкурсен изпит с изрично решение на Академичния съвет на университета. Същото право ще имат участниците в конкурса, удостоени с някоя от специалните награди на фирми и организации, ако представената разработка е свързана с тяхната дейност.

 Крайният срок за подаване на докладите с обем до 10 стандартни печатни страници е 11 май, а тържественото награждаване ще се състои в столицата на 10 юни – в навечерието на Деня на икономиста. Детайлите за изискванията към разработките и начина за участие могат да се получат от официалните интернет сайтове на Съюза на Икономистите https://bgeconomist.bg/ и ФИСН на Пловдивския университет https://fisn.uni-plovdiv.bg/. Докладите се изпращат паралелно по имейл и по пощата, като името на автора не бива да присъства в самата разработка.

 Ако имате познания и интереси в областта на икономиката, предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и предложение за решение по проблема, конкурсът е Вашият шанс да го споделите“, призовават организаторите.