Финландски професор посети Медицинския университет

prof Meurman_M

Професор Юка Меурман от Университета в Хелзинки посети Медицинския университет – Пловдив. Професорът изнесе лекция на тема „Пробиотиците и оралното здраве” пред студенти във Факултета по дентална медицина.

Проф. Меурман е високо уважаван и признат учен, „доктор хонорис кауза“ на Университета „Луи Пастьор“, Страсбург, Франция, както и на Каролинския институт, Стокхолм, а от 2009 година и на Медицинския университет- Пловдив.

Автор е на многобройни публикации в областта на различните аспекти и връзки между оралното здраве, системните заболявания и оралната микробиология. Ръководител е на 22 успешно защитени дисертации. Изнася лекции на много и различни международни форуми. Професор Меурман е настоящ президент на Международната асоциация за дентални изследвания.

Във Факултета по дентална медицинатой презентира  Международната асоциация за дентални изследвания и дентални мамути.