Философ професор разглежда „Името на розата“ като феномен

Обява - лекция проф. Бояджиев 20.05.16

Публична лекция ще изнесе проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в петък, 20 май, от 17:30 часа. Проф. Бояджиев гостува на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ще говори на тема „Името на розата“ като философско-литературен феномен“.

Събитието е част от общата програма на Философския семинар към катедра Философия на факултета за летния семестър на академичната 2015/16 година и ще се състои в 4-а аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, на ул. „Цар Асен“ 24.