Екологично отопление донесе приз на Медицинския

mu 1

EVN Топлофикация– България отличи медицинския университет за значителен принос към качеството на въздуха и околната среда в град Пловдив. Университетът използва услугите доставка на гореща вода и централно отопление. Той бе топлофициран като част от цялостното развитие на топлопреносната мрежа по бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“. Модерната когенерационна централа на EVN Топлофикация не отделя във въздуха на Пловдив серни диоксиди, фини прахови частици и диоксини.

С екологично чистото централно отопление през зимата на 2017/18 година МУ – Пловдив е консумирал над 1405 MWh(мегаватчаса) топлинна енергия.  Това е довело до положителен резултат. Медицинският унивеситет е спестил повече от 563 тона вредни емисии въглероден диоксид във въздуха на Пловдив.

Робърт Дик, регионален мениджър на EVN България, връчи отличието на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ректор на Медицинския университет.

mu 2