Ден на антропологията в Пловдивския университет

Antropologia-2016

Утре, 22 февруари, от 11:00 часа в сградата на Пловдивския университет на ул. „Костаки Пеев“ 21, ет. 5, ще бъде отбелязан Ден на антропологията 2016.

 Събитието е организирано от Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“, съвместно с катедра „Етнология“ на Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. В него ще вземат участие докторанти и студенти от катедра „Етнология“.

 Програмата се фокусира около дискусии за антропологията, работилници и креативни дейности като „Другото четене“, „Театър на различията“ и „Игра на тонове“.

Antropologia2016