Българското неделно училище в Атина и Пловдивският университет парафираха договор за сътрудничество

Konkurs

Договор за съвместна дейност сключиха Философско-историческият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Българското неделно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” в Атина, Гърция, съобщиха от Пловдивския университет. Вече е факт и първата съвместна инициатива на двете институции – Международният литературен конкурс на тема „С България в сърцето”.

 Конкурсът е за деца и юноши на възраст от 10 до 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, създадени за конкурса. Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение, поясниха организаторите.

 Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи, ще бъдат излъчени победители във всяка от тях. Първа група са учениците от 5-и до 8-ми клас, а втора – от 9-ти до 12-ти. Темата на конкурса е „С България в сърцето”, като към основната тема се представя и втора тема за всяка възрастова група. За първа група тя е „Приказна България”, а за втората – „България – сърце и дух”.

 Срокът за провеждане на конкурса е 60 дни – от 15 февруари до 15 април 2016 година. Всяка писмена работа следва да бъде оригинална авторска творба, написана на български език с обем до 500 думи. Творбите ще бъдат оценени от експертно жури с председател Тильо Тилев – поет и редактор на вестник „Пловдивски университет” и членове: Пенка Хайдарлиева – преподавател по български език и литература в БНУ „Преп. Паисий Хилендарски” и Мими Ничева – преподавател по български език и история в БНУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

 Резултатите ще бъдат обявени на 22 май – Деня на тържественото отбелязване на празника на славянската писменост в Атина. За призьорите на първите три места във всяка възрастова група са предвидени грамоти и материални награди.

 Повече информация за условията за участие и къде да бъдат изпращани материалите можете да намерите на сайта на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на адрес: http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/483594/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%282%29.pdf/90011730-2ee2-43cc-aa51-a2b9b81c774e