Анализират проблемите и перспективите на историческото образование

Plovdivski universitet Rektorat

Студентският историко-археологически клуб „Проф. Велизар Велков“ съвместно с ръководството на катедра „История и археология“ към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ организират среща разговор. Тя е посветена на проблемите и перспективите на историческото образование във висшето училище.

 Срещата ще се проведе утре, 16 март , от 18:00 часа в 4-та аудитория на Ректората. На нея са поканени преподаватели от Катедрата и студенти в направление „История и археология“.