Анализираха възможности и предизвикателства в подготовката на учители

Rabotna sreshta MON - 1

Домакин на работна среща с мото „Възможности и предизвикателства при подготовката на учители във висшите училища“ бе Пловдивският университет. Срещата инициира  министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев. На форума присъстваха представители и на други университети, а събитието е част от поредица срещи с висшите училища, провеждащи обучение за подготовка на учители.

Rabotna sreshta MON - 2

Срещите са във връзка с политиката на Министерството на образованието и науката да възроди престижа на учителската професия, да я превръне в привлекателна за младите хора в условията на модерното дигитално общество. Гостите бяха посрещнати от проф. д.п.н. Румяна Танкова.

Rabotna sreshta MON - 3

В обръщението си към участващите във форума  проф. д-р Румен Младенов, ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”, изрази благодарност, че Пловдивският университет е избран за домакин на събитието. Според ректора този факт е висока оценка за професионализма на преподавателския състав, ангажиран с обучението на студентите от педагогическите специалности.