АМТИИ придоби ново име

ASEN DIAMANDIEV

По нов начин ще се изписва името на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. След оповестеното днес решение на правителството Академията се превръща в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. Така висшето училище по изкуства започва да носи и името на своя академичен проектант и първи ректор на ВМПИ, предходник на Академията. Решението за преименуването й в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ бе взето от българските народни представители без нито един глас против.

Днешната Академия възниква през 1954 г. първоначално като филиал на Българската държавна консерватория, който впоследствие става автономен Висш музикално-педагогически институт. В основата за създаването стои именно Асен Диамандиев чрез високия си професионален и обществен авторитет.

Маестрото започва да обмисля през 1952 г. идеята. Проектът му е подкрепен от величия в българската академична музика, сред които са Петко Стайнов, Андрей Стоянов, Владимир Аврамов, тогава ректор на Българската държавна консерватория, Любомир Пипков, Марин Големинов, Веселин Стоянов.

От 1972 г. филиалът е преобразуван във Висш музикално-педагогически институт – Пловдив. Асен Диамандиев, първият ректор на ВМПИ, е знакова фигура в пловдивската културност, в музикално-певческия академизъм, в българската национално музикална култура.

Академията принадлежи към Асоциацията на европейските консерватории, музикални академии и висши училища по музика, редовен член е на Международната организация за фолклорно изкуство към ЮНЕСКО. Академията поддържа контакти с висши училища по изкуствата в редица европейски страни. Своята подготовка в Академията през годините получават стотици известни имена от областта на музикално-песенното и танцовото изкуство.