АМТИИ посреща четвъртия международен форум върху управленските и маркетинговите проблеми в изкуството

amtii

Утре в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, започва международната научно-практическа конференция с мото „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“. Форумът отваря врати за четвърта поредна година и е организиран от преподавателите в магистратурите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ във висшето учебно заведение.

amtii

Тази година в конференцията участват представители на Факултета по артмениджмънт от реномирания турски университет Иедитепе, Истанбул. Проф. д-р Айсегул Гучан ще изнесе доклад на тема „Нарастващата необходимост от образование по артмениджмънт в Турция“, а Ипек Чанкая -докторант в същото висше учебно заведение, представя научната разработка „Как да устоим? Управленски предизвикателства пред арт инициативите“.

Сред чуждестранните участници впечатлява и асистентът изложби в музея за съвременно изкуство „Ван Абе“ в Айндховен, Холандия, Жаклин Хауари с разработката си „Как изкуството влияе върху света на бизнеса“.

От българска страна в международната научно-практическа конференция участват 4 висши учебни заведения – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Тракийският университет, НХА и АМТИИ. Сред научната продукция на домакините впечатляват докладите на доц. д-р Живка Бушева, доц. д-р Емилия Константинова, доц. д-р Любомир Караджов, доц. д-р Татяна Стоичкова, доц. д-р Зора Янакиева, ас. д-р Сюзана Арутюнян-Василевска, ас. Васко Колев и др.

Техните научни и практически търсения повдигат въпроси за художественият факт като изкуство на PR-а и PR на изкуството, промените и лидерството в арторганизациите, плаващите кейове на Жан Клод и Кристо като феномен на артмениджмънта, как глобализацията оказва влияние върху арторганизациите в Европа и много други модерни въпроси пред теорията и управлението на арторганизациите, маркетинга и арт PR-а.

Четвъртата международна научно-практическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“ ще бъде от ректора на АМТИИ проф. академик Милчо Василев. Форумът затвърждава позициите на АМТИИ и управленските магистратури „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ като  генератори на идеи за модерно и функционално управление на процесите в изкуството и създаването на професионалисти с качествени познания в тази сфера.

Закриването на международната конференция е предвидено за 17.15 часа в същия ден.

ПРОГРАМА

Откриване

Слово на проф. Милчо Василев – ректор на АМТИИ

9.45 – 10.00

Промени и лидерство в арторганизациите

доц. д‐р Ж.Бушева, АМТИИ

10.00 – 10.15

Дидактически аспекти на семинарните упражнения по методика на

обучението по изобразително изкуство в бакалавърска

и магистърска степен

доц. д‐р Зора Янакиева, декан на

факултет „Изобразителни изкуства“,АМТИИ

10.15 – 10.30

Flash Mob истерия или новият маркетингов инструмент на 21 век

ас. д‐р Сюзанна Арутюнян‐Василевска, Драматичен театър Пловдив

10.45 – 11.00

Художественият факт като изкуство на PR-а и PR на изкуството

доц. д‐р Любомир Караджов, PR на АМТИИ

Aкадемия за музикално, тaнцово и изобразително изкуство

Пловдив

11.00 – 11.15

Нарастващата необходимост от образование по артмениджмънт

в Турция

проф. д‐р Айсегул Гучан, Университет Иедитепе, Инстанбул

11.15 – 11.30

Николай Райнов – посланикът на светлината

Борислава Амуджева, магистър по артмениджмънт

11.30 – 11.45

Хуморът в рекламата

доц. д‐р Клавдия Камбурова, ЮЗУ

11.45 – 12.00

Стратегии за управление на художествени галерии

гл.ас. д‐р Катя Тинева – Гюрковска, Тракийски университет

12.00 – 12.15

Как изкуството влияе върху света на бизнеса

Жаклин Хауари, асистент изложби в музей „Ван Абе“, Айндховен /Холандия/

12.15 – 12.30

По какъв начин глобализацията оказва влияние върху

арторганизациите – примери от Европа

доц. д‐р Татяна Стоичкова, НХА

12.30 – 13.30

Кафе пауза

13.30 – 13.45

„Плаващите кейове“ на Жан Клод и Кристо като феномен на

артмениджмънта

доц. д‐р Емилия Константинова, АМТИИ

13.45 – 14.00

Как да устоим? Управленски предизвикакателства при арт инициативите

Ипек Чанкая, докторант в университет Иедитепе, Истанбул

Aкадемия за музикално, тaнцово и изобразително изкуство

Пловдив

14.00 – 14.15

Античност и съвремие – икономическият потенциал на българското

културно наследство

Георги Иванов /Жорж Трак/, Културен център „Тракарт“

14.15 – 14.30

Йерархия в управлението на творческия и производствения процес при

създаването на игрални филми

Иван Владимиров, докторант ЮЗУ

14.30 – 14.45

Телевизионният сериал като реклама

Биляна Топалова, ЮЗУ

14.45 – 15.00

Финансиране и управление на научни и образователни проекти

в областта на изкуството

Весела Казашка, експерт проекти АМТИИ

15.00 – 15.15

Управленски проблеми при организацията на първото издание на

Арт фестивал „Лицето на изкуството“

Глория Керемедчиева, магистър по артмениджмънт

15.15 – 15.30

Субективно и обективно за резултатите от реформата на сценичните

изкуства в 2016 г.

Виктор Бойчев, директор на Държавен куклен театър – Пловдив

15.30 – 15.45

Създаване и управление на артистично-музикална програма

за 10-дневен круиз

Красимира Манчева, магистър по артмениджмънт

Aкадемия за музикално, тaнцово и изобразително изкуство

Пловдив

15.45 – 16.00

Управление и развитие на човешките ресурси във сферата на

графичният дизайн и рекламата

Мина Събева

16.00 – 16.15

Управление на дългия път на едно частно дарение до общинска

изложбена зала

Любена Хаджийска – Енева, магистър по артмениджмънт

16.15 – 16.30

Финансиране на арторганизации и ролята на артмениджъра

ас. Васко Колев, АМТИИ

16.30 – 16.45

Ролята на архитектурата в изграждането на бранд идентичност

арх. Даниела Янкова, НХА

16.45 – 17.00

Организационни форми на учебна работа по изобразително изкуство

доц. д‐р Зора Янакиева, декан на

факултет „Изобразителни изкуства“,АМТИИ

17.00 – 17.15

Икономически модели за реализиране на кураторски проекти

(пътуващи или изложби)

гл.ас. д‐р Катя Тинева – Гюрковска, Тракийски университет

17.15 – 17.30

Заключителни думи и закриване на конференцията