90% от местата в Пловдивския университет са запълнени

Paisii Hilendarski

3387 нови студенти, продължават допълнителните изпити и прием за единични бройки в някои от специалностите на университета

След трето класиране Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ успя да запълни почти 90% от местата за новата академична 2014/2015 година. Това съобщи зам.-ректорът проф. д-р Георги Тотков. За редовно обучение в бакалавърски и директни магистърски програми вече са записани 2639 човека, а за задочно – 748. Броят съответства на 88% заетост спрямо планирания прием. Въпреки сложната демографска криза в страната, която засегна кандидатстудентските кампании на всички висши училища, Пловдивският университет отново се доближи до резултатите си от предишни години, когато след първо класиране винаги записваше над 50% от приетите, след второ –75%, а след трето – около 90 на сто, припомнят от висшето училище.

 В редовна форма на направление „Педагогически науки“ са запълнени дори повече от необходимия брой места – 103%, в задочна са записани 95%. За различните варианти на бакалавърската програма „Педагогика на обучението по …“ в редовна форма са попълнени 73 на сто от акредитираните бройки, а в задочна – 85%.

При хуманитарните науки – филология, философия, религия и теология, заетите места варират от 81 до 86%. В направлението „Социални, стопански и правни науки” водеща отново е специалността „Психология“, при която са заети всички позиции. Почти нацяло са запълнени направленията „Администрация и управление“ и „Икономика“, а в „Политология“ има само едно свободно място.

 В професионалното направление „Природни науки, математика и информатика” тази година голям успех имат физическите науки, като за тях са се записали 80% от необходимия брой студенти за редовна форма и 85% за задочна. В новата инженерна специалност „Телематика“, която също е във Факултета по физика и инженерни технологии, вече са заети 90 на сто от обявените места. Приемът в Биологическия факултет в редовна форма на обучение е достигнал 98%, в задочно – 95%. При „Информатика“ и тази година местата са заети над необходимия брой – 106%. Химическият факултет е записал за редовно следване 65 на сто от първокурсниците си, в задочно са запълнени над 80% от бройките. Засега най-голям брой свободни места има в „Математика“ – 53%.

 В направление „Изкуства“ са записани 65% от планираните нови студенти, но все още не са се провели традиционните допълнителни изпити през м. септември за специалностите в редовна форма на обучение „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“. Изпитът по музика е на 20 септември от 9:00 ч. в зала „Аполон“ на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ 236. Датата за кандидатите по изобразително изкуство е 29 септември, от 10:00 ч. в 103-а семинарна зала Нова сграда.

 Новият випуск на ПУ „Паисий Хилендарски” ще бъде попълнен окончателно през септември, когато традиционно се провеждат редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър” – в три кръга на 12, 13 и 14 септември, а касирането ще бъде един ден след обявяване на резултатите.

 Продължава допълнителното класиране и прием за незаетите единични места, а вариантите за кандидатстване са два. Първият е с оценка от кандидатстудентски изпит в ПУ „Паисий Хилендарски“ или друго висше училище, или от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в допълнителния прием, задължително подават в Университетския информационен център плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положени изпити.

 Втора възможност за кандидатстване в някои от специалностите е полагане на допълнителен изпит. Кандидатите за допълнителните изпитни процедури подават необходимите документи (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/575/) и квитанция за внесена сума за кандидатстване.

 Допълнителни изпити по български, английски, немски, френски, руски и новогръцки език обявява Филологическият факултет. Кандидатите ще решават писмени тестове в периода до 29 август. Дотогава изпитите по български и английски език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък през август от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала. Тестовете по френски и руски език ще бъдат всеки понеделник и сряда, а по немски и новогръцки – всяка сряда от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала.

 За единични места във Факултета по физика и инженерни технологии е обявен допълнителен тест-събеседване всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 ч. в кабинет № 214 в Ректората. Също след издържан тест-събеседване ще бъде допълнителният прием в няколко специалности на Химическия факултет. Явяването на него ще става всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. в кабинет № 131 А в Ректората. Допълнителен устен изпит по теология е насрочен за 1 септември от 9:30 ч. в 8-а семинарна зала на Ректората.

 Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 16:00 ч. в стая №13 на Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24. Информация за допълнителното класиране и прием е публикувана на сайта на Пловдивския университет на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/448/.

 Планираният прием на ПУ „Паисий Хилендарски“ през новата академична 2014/2015 година е 3847 места в бакалавърски и директни магистърски програми. В това число не влиза приемът на нови студенти във филиалите на Пловдивския университет в Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян, уточниха от висшето училище.

  Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 16:00 ч. в стая №13 на Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24.

 Информация за допълнителното класиране и прием е публикувана на сайта на Пловдивския университет на следния линк:

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2014/Objava_III_V2.pdf