765 получат дипломи от ФИСН, 102 са отличниците

PU-FISN-Diplomirane-31-03-2016

Факултетът по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ връчва на тържествена церемония в събота дипломите на новите си абсолвенти.  Те са 765 от 8 бакалавърски и 12 магистърски програми. Сред тях са и 102 отличници,  от които 3-ма пълни отличници от магистърска програма „Международна търговия“. Завършващите ще бъдат поздравени от ректорското и деканското ръководство.

 Факултетът по икономически и социални науки е основан през 1994 г. За кратък период успява да се утвърид като модерен академичен център за подготовка на икономисти, мениджъри и политолози. Във ФИСН се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.