66 % са пълни в Пловдивския университет

ПУ Паисий Хилендарски - 02

Малка разлика в минималните балове между първо и второ класиране

2018 първокурсници по държавна поръчка, или 66,12% от  общия акредитиран план, са записани в Пловдивския университет след първото класиране. Вчера Университетът обяви второ класиране, а записването на приетите по него ще започне от днес и ще продължава до 30 юли в работните дни.

За различните специалности, както и за филиалите, сроковете варират в този времеви интервал, но са насрочени за определени дати, които може да се проследят на сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“ на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2020/klasirane%202/insp_zapiswane_ksk2020_%D0%BA%D0%BB2_v2%20(1).pdf

Трето класиране не се предвижда тази година, но в близките дни ще бъде обявен допълнителен прием за запълване на единични свободни места в някои специалности. Информацията ще бъде публикувана на сайта на Пловдивския университет в раздел „Кандидатстудентска кампания“.

Разликата в минималните балове между първо и второ класиране е почти незабележима, коментира проф. д-р Антон Илиев, зам.-ректор. Най-високите минимални балове, с които ще записват приетите на второ класиране, са в „Право“ – задочно, платена форма – 35.01 и „Право“ – жени, редовно обучение – 34.47.

След първо класиране запълнени до 100% са специалностите „Психология“ в задочна форма, държавна поръчка, както и „Физическо възпитание“ – мъже, държавна поръчка.

С много добри темпове върви записването за 39 специалности без такси за целия период на обучение, приложимо от академичната 2020/2021 година за новоприети студенти в държавна поръчка (https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2020/taksi%20obuchenie%202020/%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%98.pdf).

За бакалавърските програми в направление „Педагогика на обучението по…“ след първо класиране в редовна форма са заети 65.00% от местата, а в задочна – 70.00%. В редовна форма на специалност „Теология“ до момента са записани 53.33% от общия акредитиран прием, а в специалностите в направление „Физически науки“ – 66.67% в редовна и 72.00% в задочна форма. При направление „Химически науки“ са заети 68.24% от бройките за редовно обучение и 50.00% за задочно, а при специалностите в направление „Математика“ – 60.00% от местата в редовна форма.

Изпитът, водещ към специалността „Актьорство за драматичен театър“,7, 8 и 9 септември, а класирането ще бъде оповестено един ден след обявяване на резултатите от изпита. Той е в три конкурсни кръга в три последователни дни на м. септември.