187 отличници на предварителната кампания в Пловдивския университет

Записването за редовната сесия на Пловдивския университет ще бъде от 17 юни до 2 юлиPaisii Hilendarski

187 са отличните оценки в предварителната кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 25 са пълните шестици. Преобладаващи са оценките „Много добър“ – 531, и „Добър“ – 700. Слаб резултат имат 350 писмени работи, информира зам.-ректорът по учебната дейност  доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че за ранните кандидатстудентски изпити са се записали над 1900 души.

В най-масовия изпит – по български език, се включиха 1106 кандидати. С отличен резултат са 47 от тях, с много добър – 273, добър 347. Тройките са 204, с оценка „Слаб 2“ са 21% от всички явили се на теста – 234. От общо 284 участвали в изпита по английски език, 22 са с отлични писмени работи. „Много добър“ са получили 97 от кандидатите, а „Добър – 82-ма.  Слабите оценки са 19. Най-голям процент двойки има по история – близо 25% от всички явили се 298 човека. Отличните оценки по този предмет са 39, много добрите са 29, а добрите – 41. Най-много са кандидат-студентите с успех „Среден 3“ – 115 души.

Минимален е процентът на слабите оценки от изпитите по география, психология и математика – съответно 8%, 5% и 4%. Единадесет от всички 138 кандидати по география са с отличен резултат. 17 от явилите се 91 човека на изпита по психология са получили „Отличен“, по математика – 8 от всички 155 са с висок успех. Няма слаби оценки по химия, физика, биология и информатика. Единствено отлични и много добри резултати са показани на теста с устно препитване по физика, а в изпита по химия най-ниската оценка е „Добър 4“.

С получените положителни оценки от предварителните изпити може да се участва в общото класиране. Ако полученият резултат не удовлетворява кандидатите, те могат да се явят отново на същите изпити по време на редовната сесия, обясни зам.-ректорът доц. д-р Мария Стоянова. А при формирането на бала за класиране се взема по-високата от двете оценки.

Кандидат-студентите, които са издържали изпит от предварителна сесия с отличен резултат – над 5.50, или са получили отлични оценки от олимпиади и международни сертификати, се записват като студенти на Пловдивския университет в посочена от тях специалност. По същия начин, но с резултати най-малко „Много добър 5.00“ по музика и изобразително изкуство, може да се записват за специалности, в които тези изпити удовлетворяват изискванията за прием, уточни доц. Стоянова.

Записването става с подаване на кандидатстудентски документи, формуляри за записване на новоприети студенти и заплащане на дължимите кандидатстудентска и семестриална такси. Срокът за записване е във времето на прием на документи от 17 юни до 2 юли 2014 г. В случай, че все още не са получили дипломата си, кандидатите попълват декларация, с която се задължават в срок до 15 юли да я представят. Ако не спазят срока, ще загубят студентските си права, а техните места ще се овакантят и ще бъдат включени за попълване в следващо класиране.

Когато записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните изпитни сесии, олимпиади или международни сертификати, пожелае да кандидатства и в други специалности, той трябва да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава и остава непроменена, ако специалността е в същото направление. Когато става дума за различно направление, в което семестриалната такса е по-висока, се доплаща разликата, уточниха от ПУ „Паисий Хилендарски“.

От висшето училище припомнят, че срокът за записване за редовната кампания на Пловдивския университет е от 17 юни до 2 юли 2014 г. Желаещите могат да заявят участие, като подадат декларация в Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, в стая №2 във всеки делничен ден, представяйки лична карта – оригинал и ксерокопие, и заплащайки кандидатстудентска такса. Записването става и в бюрата по градове или през сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg.

В обявения период – от 17 юни до 2 юли, документи подават всички кандидатстуденти – вкл. и тези, които са се явявали на предварителната сесия през м. юни. Изпитите по 18 предмета ще се проведат от 5 до 11 юли включително. По традиция трите кръга на изпита за специалност „Актьорство за драматичен театър“ се провеждат през септември. Тази година насрочените дати са 12, 13 и 14 септември.