18 отличници сред новодипломирани физици

Paisii-Hilendarski

62-ма абсолвенти – 10 от магистърски и 52-ма от бакалавърски програми на Физическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ получиха дипломите си. 18 са отличниците на випуска, което е близо 12% от всички завършващи. Лауреатите се награждават с грамота и почетен плакет на Факултета.

 Физическият факултет на ПУ е с над 50-годишна традиция в обучението на физици, учители по физика и инженер-физици. Разполага с 15 лаборатории. Три от тях са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници. Студентите от Физическия факултет са единствените за сега, обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

 Факултетът има със собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). Студентите, завършили Физическия факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника.