125 отличници от ФМИ

fmi

fmiНа тържествена церемония Факултетът по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“ връчи дипломите на 354 абсолвенти през уикенда. Дипломираните 212 бакалаври, от които отличниците са 59, и 142 магистри, сред които 66 отличници, от специалности в областта на математиката, информатиката и информационните технологии бяха приветствани както от ръководството на университета и факултета, така и от техни настоящи и бъдещи работодатели и от представители на местните и държавните власти.

Факултетът по математика и информатика е с над 50-годишна история и е сред най-големите и най-авторитетните в страната. В него се обучават годишно около 2200 бакалаври, магистри и докторанти в най-съвременни направления на софтуерните технологии, информатиката и математиката. Учебните планове и програми периодично се актуализират, за да отговарят на изискванията на пазара на труда, а от учебната 2016/2017 година беше разкрита и нова специалност „Софтуерно инженерство“ по съвместен проект на Община Пловдив и Факултета по математика и информатика, посочи деканът проф. д-р Антон Илиев. Той допълни, че към кадрите на факултета проявяват традиционен интерес голям брой водещи фирми и институции, в които са реализирани успешно възпитаници на факултета. Част от тези фирми и тази година наградиха абсолвентите.

 Утвърдени специалисти от бизнеса ежегодно се включват в процеса на обучение на студентите чрез провеждането на редица избираеми курсове. Същевременно с това, вече четвърта поредна учебна година всички студенти от  бакалавърските специалности на ФМИ в областта на информатиката и информационните технологии провеждат обучение във фирма чрез практиките по специалността и преддипломния си стаж. От 2016 година стартира  и организирането и провеждането на летни стажове.

 Випуск 2016 е 52-ият пореден випуск на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет. Студентите на факултета успешно се реализират не само в страната, но и по света. Факултетът е един от най-големите инкубатори на подобни кадри у нас и сред водещите образователни и научни институции в България и Европа, подчерта проф. Илиев.