Факултет от ПУ отваря врати

Paisii Hilendarski

Ден на отворените врати ще се проведе във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 11 юни. В сряда от 14:00 ч. във Втора аула в Новата сграда на висшето училище, на бул. „България” №236, академичното ръководство ще запознае ученици, учители и родители с новите специалности във факултета.

 Присъстващите ще получат информация за модернизираните по европейски проект учебни планове и програми на досегашните специалности. Представители на бизнеса ще разясняват възможностите за провеждане на практики и стажове в реална работна среда като неразделна част от актуализираните учебни планове, както и кои умения осигуряват на възпитаниците на ФМИ високоплатена работа на родния трудов пазар.

 В рамките на презентациите присъстващите ще имат възможност да задават въпросите, които ги вълнуват, както и да разгледат модерните компютърни зали и лаборатории, да се запознаят с преподаватели и представители на бизнеса, които за завършилите Факултета по математика и информатика са и бъдещи работодатели.