Студенти от УХТ с възможност за едногодишно обучение във Франция

paskal Djupju pred frankofoni

Една година от образованието си може да реализират във Франция студенти от Университета по хранителни технологии. Опцията е пред учещите в специалността „Технология на ферментационните продукти”. В тази специалност обучението се осъществява на френски език, а абсолвентите получават диплома директно за степента „магистър”.

След завършване на втори курс студентите от Франкофонския център на УХТ може да заминат за Франция и по програма „Еразъм” да реализират третата си университетска година във френско висше училище, с което УХТ има договор за международно партньорство.

Възможностите пред студентите от „Технология на ферментационните продукти” се разширяват, тъй като французите ще посрещнат и всички желаещи, които след завършване на образованието си в УХТ са решени да учат една година във Франция и да получат френска диплома за „магистър”.

На среща в Университета по хранителни технологии пловдивските франкофони разговаряха с французина Паскал Дюпю от Университета в Лион. Гостът има многократни визити у нас, провеждал е семинари с българските студенти от УХТ и е координатор по междууниверситетското сътрудничество.

Пред студентите франкофони ще има и перспективи за стажове във Франция. Вече са задвижени действията за стартиране на възможностите за стаж на завършващите „Технология на ферментационните продукти”. До 12 месеца след завършването те ще могат да заминат за практика във Франция.Dotsent Georgi Dobrev

Стажовете значително спомагат за подобряване на компетенциите, каза на срещата ръководителят на Франкофонския център доц. д-р Георги Добрев, който е и функционален декан по международното сътрудничество на УХТ.

 Pyrvokursnitsi frankofoniПървокурсниците франкофони и техните по-опитни колеги дегустираха френско вино и сирена, като моментът бе съчетан с познавателния характер на тематиката. Студентите от горните курсове, които са минали стаж във Франция, разказаха за атмосферата и ефектите от пребиваването си. Участвахме на форуми, където представяхме вината от продукцията на винарната, в която бяхме. Доказахме и качеството на българските вина. Нека колегите да се възползват от възможностите да ходят на стажове във Франция, споделиха и апелираха бъдещите абсолвенти.

След поредната си визита у нас Паскал Дюпю е убеден, че контактите ще допринесат да увеличаване на студентския обмен. Идеята е повече български студенти да потеглят към Франция. През миналата учебна година в Университета по хранителни технологии са били на стаж 14 френски студенти. Очаква се тази година да дойдат почти толкова.

В партньорските си стратегии между франкофонските екипи съществува и идея да се изгради съвместна програма за обучение, като тя е насочена и към сферата на маркетинга, каза Паскал Дюпю. Той информира и че се предвижда в началото на следващата календарна година да бъде представен под формата на европроект трансфер на най-добрите практики. Тук като участници влизат Университетът Лион 1, УХТ – Пловдив и румънски университет. Цели се всеки университет на хронологичен принцип да приема студенти от другите участващи в проекта университети и да бъдат предлагани най-добрите практики, съществуващи в съответния университет.

Университетът по хранителни технологии е много важен и истински партньор за нас, каза още Паскал Дюпю. А към студентите се обърна с „Чакаме ви!”.

Университетът по хранителни технологии и Университетът Лион 1 имат сключен договор за сътрудничество. В проект е визита на делегация от УХТ във Франция през 2015, анонсира французинът.