Световен  спец в денталната медицина  – доктор хонорис кауза на Медицинския университет

prof Moshonov3

Медицинският университет удостоява проф. Джошуа Мошонов с почетната титла „доктор хонорис кауза“. Световнотпризнатия  учен има български произход . Церемонията е днес в „Аула Магна“ на Факултета по дентална медицина

Сред поканените са посланикът на Държавата Израел в България Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, възпитаник на университета в Йерусалим, от който е и номинираният израелски учен. Очаква се да присъстват като официални гости представителите на еврейската общност в Пловдив и София. Председателят на организацията на евреите „Шалом“ – Пловдив Светлозар Калев ще връчи два почетни знака за особени заслуги – на проф. Мошонов и на pектора на МУ – Пловдив – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев като признание за приноса им  в българо-израелското сътрудничество.

Известни български учени и експерти от областта на денталната медицина и ендодонтията  ще присъстват на събитието в Пловдив. Публичната академична лекция на проф. Мошонов  ще бъде на английски език и е на тема „Използването на конично-лъчева компютърна томография (CBCT) като диагностично средство в съвременната дентална медицина“. 

В рамките на  Тържествения  академичен  съвет  петима  нови професори,  8 доценти и  15 с образователната и научна степен „доктор“ официално ще получат дипломите си за академични длъжности и степени. 

 Професор д-р Джошуа Мошонов е роден в Израел през 1951-ва година, потомък на български преселници в Израел . От Йерусалимския дентален факултет  тръгва  завидната  световна  научна кариера  на професор Мошонов в   областта  на  ендодонтията .  Научните  му  интереси  и  изследвания се фокусират  върху приложението на новите технологии в денталната медицина като цяло и по-специално в ендодонтията, както и приложението на лазерите в денталната медицина.

Наскоро проф. Мошонов участва в съвместна разработка на ендоскоп за дентално приложение, който се използва най-вече в имплантологията и ендодонтията.

Преуспелият  в  Израел  учен  от български произход  днес е водещ  международен  експерт  в областта на ендодонтията и използването на лазерите  в диагностиката и при лечението на заболявания  на ендодонта  в съвременната дентална медицина. 

Като преподавател професорът с български корени ръководи катедрата по Ендодонтия и университетски център за обучение по лазерна медицина, където са подготвени редица наши специалисти, преподаватели от Факултета по дентална медицина в Пловдив. 

По примера на ръководения от проф. Мошонов център е създаден първият в България Център за лазерна дентална медицина, като много от най-добрите обучителни и клинични практики са реализирани във ФДМ – Пловдив. Въведената за първи път у нас обучителна Програма по лазерна дентална медицина, заедно с учебните материали и учебниците за факултативно обучение на пловдивските студенти е адаптирана по оригиналната програма на факултета в Йерусалим, предоставена от професор Мошонов. 

*Ендодонтията е тясна специалност в денталната медицина. Занимава се с лечението на заболяванията на зъбната пулпа и усложненията им. Познаването и използването на най-новите технологии в денталната медицина и в частност в ендодонтията позволяват на пациентите да запазят вече лекуваните си зъби здрави за дълги години. 

Като ръководител на катедра и лектор  на  Еврейския университет в Йерусалим професор Мошонов има решаващ принос за ползотворното дългогодишно сътрудничество между Университета в Йерусалим и Медицинския университет – Пловдив. От 1989 г . израелският учен е реализирал над 30 лекции и специализирани курсове в България, което е абсолютен рекорд за чуждестранен лектор. Професор Мошонов  неизменно изнася  пленарни доклади и научни съобщения  пред  научните  конгреси, сесии и форуми на пловдивския Факултет по дентална медицина. През 2014-та година проф. Мошонов  е избран за почетен член на Българското дентално лазерно общество.