Премиера на „Конституционно право“ от проф. д-р Емилия Друмева

Paisii Hilendarski

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ представя днес четвъртото допълнено и преработено издание на книгата на проф. д-р Емилия Друмева – „Конституционно право“. Авторката е преподавател в Юридическия факултет на висшето училище още от самото основаване на факултета през 1991/92 г. „Конституционно право“ на проф. д-р Емилия Друмева ще бъде представена от 12:00 ч. в Заседателната зала на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“. Представянето ще направи директорът на Института по правни науки към БАН проф. д-р Цветана Каменова.

Проф. д-р Емилия Друмева е била конституционен съдия (2003–2012 г.),  дългогодишен директор на Правната дирекция на Народното събрание в периода на най-усиленото законотворчество на прехода (1990-2003 г.). Проф. Друмева е представител на България в структури на Съвета на Европа.

Новото издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света. Предишното издание, допечатвано и изчерпано, е от 2008 г. Оттогава в страната се проведоха парламентарни избори – редовни и предсрочни, президентски и местни, както и избори за европейски депутати; изборното право получи кодификация, натрупа практика, но и нерешени проблеми. Състоя се и първият национален референдум, проведен въз основа на нов закон за пряката демокрация, въвел нова форма на допитване до народа, характерна за европейското пространство – гражданската инициатива. С тази равносметка започва предговорът към книгата на проф. Друмева.

Има новости и в съдебната власт, една тях е появата на нов „стълб“ в структурата на съдебната система – специализираните наказателни съдилища и прокуратури, на които е отделено полагащо се място в книгата. Отделено е внимание и на присъщата за държава – членка на Европейския съюз, правна фигура на преюдициалното запитване и нейните конституционни аспекти.

В книгата е поставен силен акцент върху недостатъчното според авторката знание, уважение и защита за правата и свободите на хората, дефицита на пътища и механизми, по които правата да се отстояват както срещу неканена намеса на държавата в личната сфера, така и за реално право на труд, на социално и на здравно осигуряване, на чиста околна среда – права, за чието осъществяване държавата трябва да се ангажира и допринася. В ІV-тото издание е засилено вниманието към конституционно защитеното съдържание на отделните права и свободи, вкл. допустимите пробиви и ограничения, с което последният 17-и раздел на книгата предметно е значително разширен.

Проблемите, регулирани от конституционното право, поставят задачи на държавата, на обществото, но и на всеки един от нас. А задача на книгата е да направи отговорите за тяхното решаване по-ясни, завършва проф. Друмева предговора към изданието.

 „