Немски професор изнася лекции в Пловдивския университет

Plovdivski universitet Rektorat

Четири публични лекции на 23 и 24 октомври организират Химическият и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ съвместно със Сдружение за християнска апологетика „ХАРТА“. Лекциите ще изнесе немският професор д-р Петер Иминг.

 Поредицата стартира с химичната лекция на тема „Изследвания върху нови антитуберкулозни лекарства – бензотиазинони и пиридомицин“ на 23 октомври от 13:30 ч. в Аудитория 12, 4 етаж,  сграда на Химическия факултет в двора на ректората на ул. „Цар Асен“ №24. Лекцията ще бъде изнесена на английски език.

 В 16:00 ч. същия ден е лекцията „Сътворението: Как да разбираме Битие, глави 1-3, предвид съвременните научни постижения“. Тя ще се проведе в 27-а семинарна зала в сградата на Философско-историческия факултет, ул. „Костаки Пеев“ № 21.

 Следващите две лекции на д-р Иминг са предназначени и за широката публика. Те ще се състоят на 24 октомври в Аудитория 5 на Ректората. Първата разглеждана тема „Произход на живота – съвременни химични теории и накъде сочат те?“ е с начален час 15:00 ч. Два часа по-късно – от 17:00 ч., започва лекцията „Етични аспекти в биологията и медицината от християнска гледна точка“.

Проф. д-р Петер Иминг е специализирал фармация и химия. Защитил е дисертация в областта на фармацевтичната химия. Научните му изследвания са насочени към разработването и синтезирането на нови лекарства, както и към изучаването на молекулните механизми на тяхното въздействие. Д-р Иминг е ръководител на катедра „Фармацевтична химия и клинична фармакология“ във Факултета по природни науки на университета в Хале, Германия.