НБ „Иван Вазов”провежда национален колоквиум

narodna biblioteka IvanVazov

Връчват „Следовник на народните будители”

Вторият национален колоквиум „По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология“ се провежда днес  в Народната библиотека „Иван Вазов”. Форумът е посветен на 160 г. от рождението на Лука Касъров (1854–1916), поддиректор на билилотеката (1902–1915) и 135 години от създаването на Пловдивската народна библиотека.

Лука Касъров и енциклопедичността – приноси и аспекти е тематизираната област, в която изследователи представят личността му. Към Лука Касъров в Пловдивската народна библиотека – между дълга и професионализма, е насочен докладът на  Венета Ганева и отразява заслугата на Лука Касъров в българския книжовен и културенн живот в края на 19-и и началото на 20-и век.

Райна Каблешкова проследява рода на Лука Касъров. Върху фолклорните и фолклористичните понятия в енциклопедията на Лука Касъров е концентрирана  темата на д-р Аделина Странджева от Пловдивския университет.

Възгледите на Лука Касъров за образованието и просветителството разглежда Йорданка Кривошиева от Регионалния исторически музей – Пловдив.

Преписът на „История славянобългарска” от Найден Геров и неговото родословие – лексикалносемантични съпоставки, е докладът на гл. ас. Мариана Куршумова от Пловдивския университет.

Доц- д-р  Елена Гетова от същата алма-матер е фокусирала интерпретацията си към следите на един възрожденски превод от френски и българската му културна адаптация – „Сватбата на хайдут Янчо”.

Описите на книжарницата на Хр. Г. Данов след Освобождението са в обектива на Вера Кисьова от Регионалния исторически музей – Пловдив.

„Приключенията на Телемаха” през българския 19-и век – размисли на доц. д-р Юлия Николова по повод необнародван ръкопис на Емануил Васкидович.

Петко Георгиев от НБ „Иван Вазов” представя европейската преса и Съединението на българите в образи.

В Пловдив гостуват изследователи от няколко български университета и научни институти. Освен личността на Лука Касъров на форума са българската книжовност в последните години на Възраждането, както и неочаквани находки, лични колекци и сбирки.

Утре – 31 октомври от 17. 30 , в лекционната зала на НБ „Иван Вазов” е тържеството по случай Деня на будителите и връчването на призовете „Следовник на народните будители”.