Научно откритие провокира издаването на книга от Екзарх Стефан

 Paisii HilendarskiКатедрата по теология към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ подготвя за издаване непознат и непубликуван досега труд на забележителния деец на Българската православна църква – Екзарх Стефан.

 Работейки с документите от неговия личен архив, специалистът-архивист доц. Русалена Пенджекова попада на ръкопис със заглавие „История на Българската православна църква“ в обем от около 200 страници. Колегите ѝ от Катедрата по теология решават да отбележат годишнината от смъртта на Екзарха и 5- годишнината от създаването на специалността „Теология“ в Пловдивския университет, като подготвят за издаване и публикуват непознатия за специалистите труд.

 Макар да е написан преди повече от 50 години, той не е изгубил своята актуалност, особено в частта, посветена на събитията от XX век, в които Екзарх Стефан е участвал лично.

 Изданието ще бъде снабдено с научен коментар и ще може да бъде ползвано и като учебно помагало за студентите по теология. Обучението по тази специалност в Пловдивския университет отговаря на най-високото равнище на академичните богословски знания и подготвя бъдещите църковни служители и преподаватели по религия в системата на МОН.

 Предстои провеждането на конкурсните изпити за редовна кандидатстудентска кампания на ПУ „Паисий Хилендарски“. Записването за участие стартира на 17 юни и ще продължи до 2 юли включително. Желаещите могат да заявят участие, като подадат заявление до ректора, оригинал и ксерокопие на дипломата за завършено средно образование, попълнен картон за класиране – по образец на университета, и документ за лауреат на национална олимпиада или конкурси и фестивали с конкурсен характер (ако има такъв), и заплащайки кандидатстудентска такса. Записването става в Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, в бюрата по градове или през сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg.

 Изпитите по 18 предмета ще се проведат от 5 до 11 юли включително, този по теология е на 6 юли. През миналата година записалите специалността „Теология“ в ПУ имаха най-високия входящ бал от всички специалности в университета.