Започва конференция за перформативното тяло

Zhil Rue

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Френският институт в България организират утре, 20 ноември, конференция с мото „Перформативното тяло: предмодерно, модерно, свръхмодерно“. Основни организатори от страна на висшето училище са катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-историческия факултет и Института за критически социални изследвания.

Официалното откриване е от 10:00 ч. утре в зала „КОМПАС“ на Ректората. Приветствия към гостите и участниците ще отправят деканът на Философско-историческия факултет доц. д-р Красимира Кръстанова и  Жил Руе (на снимката), аташе по университетско и научно сътрудничество към посолството на Франция у нас.

 Конференцията е разделена на 4 сесии – първите две са „Перформативното тяло: границите на проблема“, „Свръхмодерността: тяло и биовласт“, а третата и четвъртата сесии – „Перформативното тяло“ и „Перформативното тяло, телесните перформативи“.