Конференция за академичното предприемачество в Пловдивския университет

PU-photo

Конференция на тема „Дейности в подкрепа на академичното предприемачество“ се провежда днес в ПУ „Паисий Хилендарски“. Форумът е от 10:00 до 16:00 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората на ул. „Цар Асен“ №24.  Ще бъдат представени иновативни разработки от университета. Официално конференцията ще бъде открита от проф. д-р Нeвена Милева, зам.-ректор по научноизследователската и проектна дейност.

В програмата са включени две сесии. Първата е „Инфраструктура на иновациите: финансиране и интелектуална собственост”. Ще бъде представен фондът рискови инвестиции LANCHub, презентатор е Тодор Брешков. С темата „Практически проблеми при защита на обекти на интелектуална собственост, създавани в университетска среда” в сесията ще се включи инж. Иван Иванов, европейски патентен представител по марки и дизайн от IPConsulting Ltd. и координатор на Националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg

 Д-р Виталий Кашпур, ръководител на катедра „Социология” в Държавния университет в Томск, Русия, гостува с темата „Регионална система в подкрепа на иновационното и младежкото предприемачество в Русия (по примера на Томска област)”. Присъстващите на конференцията ще могат да задават своите въпроси след всяка от трите презентации.

Във втората сесия е предвидена дискусия, която ще се фокусира върху представянето и обсъждането на пазарния потенциал на иновативните разработки на екипите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В дискусията ще вземе участие и Георги Стоев, представител на Industry Watch Group Ltd.