„Бежанци” в артцентъра на РАДИО ПЛОВДИВ

 Bezhntsi romanРоманът „Бежанци” на Весела Ляхова ще бъде представен през седмица. Премиерата ще е в културения център на „РАДИО ПЛОВДИВ”. Началото то й е във вторник , 20 ноември, от 18. 00 часа. Литературоведът проф. д.ф.н. Инна Пелева представя книгата.

Заедно в с авторката в премиерата ще участва и Божана Апостолова. Романът е издаден от „Жанет 45”.

Никога не съм имала колебание какво ще пиша. Аз не съм искала да правя историческо изследване, въпреки че във времето, в което се заех с темата, историческите изследвания бяха толкова малко, че действително имаше нужда подобно нещо да се направи. Аз съм творец на художествена литература, историческите изследвания са за историците.
Това е първият ми роман, но не е първото ми художествено произведение, и в този смисъл съм схващала своята задача именно като задачата на писател – да пресътвори едно историческо събитие със средствата на художествената литература, споделя Весела Ляхова.