Великденски базар в Университета по хранителни технологии

Izlozhbata tsjalosten kadyr

Великденска кулинарна изложба базар с мото „Човещина, светлина, здраве и любов“ показаха предвоскресенско в Университета по хранителни технологии. С нея стартира поредица от прояви, посветени на 50-годишнината от основаване на катедра „Хранене и туризъм“ и 5-годишния юбилей на Стопанския факултет.Velikdenski jaitsa

50 кулинарни произведение бяха представени във фоайето на бл.1 в технологичната алма-матер. 66 студенти от Стопанския факултет участваха в изложбата базар. Студентите са от 3-и и 4-и курс в специалностите „Кетъринг“, „Храни,хранене и диететика“, „Хотелиерство и ресторантьорство”.
VelikdenskoЯстията, сладкарските изделия и обредните хлябове предизвикаха огромен интерес. Още в първите минути кулинарните експонати бяха разграбени, казаха организаторите.
Някои от продуктите бяха опитани от присъстващите на ежемесечното заседание на Съвета по туризъм – Пловдив, проведено в учебния ресторант на Катедра „Хранене и туризъм“. На него присъства и ректорът на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Динков. Po protokola
Приоритетните сфери и дейности за развитие на Стопанския факултет са насочени към подготовка на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на икономиката, управлението, екологията на хранителната индустрия, туризма, институционалното и търговско хранене; израстване на модерни преподаватели с професионални знания и умения, които утвърждават факултета във водещ съвременен център за изследвания и обучение в страната и осигуряват неговата международна конкуренто¬способност и компетентност в научното обслужване на практиката.
Удовлетворението на преподавателите е в успешно реализиралите се възпитаници във фирми на хранителната или туристическата индустрия у нас и в чужбина, много от които са стартирали успешен собствен бизнес, подчертава деканът на Стопанския факултет проф. д-р инж. Йорданка Алексиева.