Откриха изложба с европейска литература

2

Снимки: Тодор Ненов

Изложба с мото „Съвременната европейска художествена литература – път към културен диалог и сътрудничество“ бе открита в изкуствотеката на НБ „Иван Вазов“. Директорът  Димитър Минев, Стефка Илиева, председател на СНЦ „Писалка и перо“, и Нели Благова, експерт „Проекти и програми“ към Общинска фондация „Пловдив 2019“, дадоха старта в първия ден на Националната библиотечна седмица. Това е поредното литературно събитие от тригодишния проект, което съсредоточава вниманието на публиката към книгите, четенето и възражда интереса към литературата, подчерта Димитър Минев.

1

Изложбата съдържа произведения на съвременни европейски писатели. Провежда се в рамките на проект „Литературен ренесанс в Пловдив“, като част от Програмата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г.“. Организатори са НБ „Иван Вазов“ – Пловдив и Сдружение „Писалка и перо“, водеща организация по проекта. Експозицията е резултат на задълбочени библиографски изследвания на творчеството на европейски автори, част от книжовното богатство на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

3

В хода на изпълнението на проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ са направени статистически изследвания на четенето на съвременни македонски и немски автори, както и библиографски проучвания за нова литература от немски и балкански автори. Изложбата доказва за пореден път, че литературата е тази спойка, която свързва хората от различни държави, етноси, политически и религиозни убеждения и традиции, а библиотеките са мястото, където творците и техните читатели могат да се срещнат. С това, проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ изпълнява основната си цел да приобщи всички граждани към културните и литературни ценности, да насърчи четенето, диалога между културите и да популяризира европейското литературно наследство, посочват организаторите.