„Вяра, надежда, любов“ – от Петър Дънов

image description

2014 година е юбилейна за Петър Дънов и дело му. ИК „Хермес“ високо цени Учителя и издава поредица книги с негови тематично обединени лекции и беседи, както и няколко самостоятелни сборника. Сега, по случай трите годишнини на Петър Дънов, излиза „Вяра, надежда, любов“ – специално издание от подаръчен тип, с твърди корици, включващо ключови лекции на Учителя, посочват от ИК „Хермес“.

Духовното наследство на Петър Дънов обхваща около пет хиляди лекции и беседи, изнасяни в продължение на 40 години; около 150 музикални творби и свещения танц паневритмия – синтез от движение, музика и поезия.

В нстоящото издание бихме искали да представим на читателите някои ключови беседи и лекции на Учителя. Неговото слово се групира най-общо в две направления: беседи – държани публично, за по-широка аудитория, и лекции, в които той е давал духовно знание за учениците в Школата на Бялото братство. Според аудиторията, за която са били предназначени, лекциите и беседите се разделят на следните течения: неделни беседи, започващи с поредицата „Сила и Живот“, съборни беседи, включващи и тези, държани на Рила; лекции за окултните класове – Общ и Специален (младежки). Към тях се прибавят и утринните слова, държани в интервала 1930–1943 г., и извънредните беседи по повод специални случаи, сочи предговорът на съставителя.