Никола Илиев: Тракийският стил е мода за всички стилове из България

N.-Iliev

Тука пристигат много талантливи момчета и момичета от чужбина и много бързо схващат – не знам дали от тях, дали от мен. Чувствам, че са доволни. Интересуват се от разнообразен репертоар и ритмика. Това, което им казвам, го правят с голяма любов, сподели известният кларнетист Никола Илиев. Ръководителят на Конушенския оркестър и тази година бе сред лекторите музиканти на Международния летен фолклорен семинар в АМТИИ.

Konushenskiiat orkestyr

Според него курсистите идват подготвени, а настройката им да усвоят и българската народна музика е сериозна. В преподавателската си стратегия популярният инструменталист реализира много от прийомите на своето виждане за изпълнение на българска народна музика. Така в психологическите постановки той включва и онова особено чувство – музикантът да визуализира пред себе си родната природа, когато изпълнява бавната фолклорна мелодия например.

Не съм изменял на стила си, най-много си харесвам тракийския. Поддържам го и го преподавам. Нашият тракийски стил е мода за всички стилове навсякъде из България. Аз съм ученик на проф. Петко Радев и много неща съм научил от него. Той всичко казва на студентите . А това, което съм усвоил от него, го претворявям в себе си и след това го преподавам, разкри още Никола Илиев.