Студенти и докторанти интерпретираха на юридически семинар

3

Иван Кърчев

 С научен семинар на тема „България и Балканите в условията на динамична международна среда“ Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ постави началото на редицата прояви, свързани с 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на юристите. Организатор на форума бе  катедра „Международно и сравнително право“, с ръководител проф. д-р Надя Бояджиева. Над 80 участници, сред които академични преподаватели, юристи, докторанти, студенти, социолози и журналисти обсъдиха дипломатическите отношения между балканските страни, анализираха връзките между процесите от близкото минало и настоящето, както и изложиха тези накъде трябва да вървят балканските народи така, че да продължат своето развитие в мир, зачитане правото на човека и сигурността на региона.

1

 Научният форум, структуриран в три панела – „Международно право и международна сигурност”, „Дипломация и международни отношения”, „Право на ЕС и евроинтеграция”, беше открит от декана на Юридическия факултет проф. д-р Венцислав Стоянов. Пред младите учени той заяви, че семинарът се провежда в необходимото време и на необходимото място. От думите му стана ясно още, че трудовете на докторантите, студентите и университетските преподаватели трябва да намерят място в сборник. Предложението му бе подкрепено и от проф. д-р Ирена Илиева,която окуражи докладчиците и в същото време остана впечатлена от научните анализи на участващите във форума. От „Дипломатическите отношения между България и Хърватия”, през „Босна и Херцеговина по пътя  към ЕС”  до „Косово в контекста на сигурността на Балканите” се простираха темите в първия панел. Нямаше как да не бъде засегната темата и за Македония, отношенията между Русия и НАТО и отраженията им сред Западните Балкани и България. Особен интерес предизвика  темата за „Границите на неоосманизма”, чиято дискусия стана продължения и проблема за вълната от имигранти от Изтока през Турция и доколко нашата южна съседка има своите нови имперски желания не само на Балканите, но на Запад.

4

Правото на ЕС и евроинтеграцията също бе сред акцентите във форума. „Проблемите при здравното обслужване на пациентите в рамките на ЕС” се оказа тема, която тепърва предстои да бъде анализирана в научната сфера, а още повече сред всички граждани на Съюза, търсейки си правото на „здравни потребители” независимо в коя държава -членка на ЕС се намират.

Освен от ПУ „Паисий Хилендарски” участници в научния семинар имаше и от РУ „Ангел Кънчев”, СУ „ Климент Охридски”, докторанти от „Института за държавата и правото” към БАН и академични преподаватели от „Института по Балканистика”. В актуалната тема в панела за „Международно право и международна сигурност” се представиха колеги  по ключови доклади като  „Трафика на хора” и „Използването на езици, различни от официалния, в предизборна кампания в Република България”.

Всеки от участниците получи сертификат, а председателят на организационния комитет на семинара проф. д-р Надя Бояджиева изненада всички, че това е било само първата проява от поредица научни конференции и семинари, в рамките на които ще бъдат обсъждани актуални теми и ще бъде дадена възможност на преподаватели, млади учени, докторанти и студенти да изложат своите виждания.„Радвам се, че първоначалният замисъл на семинара само от докторанти се превърна в истински академичен голям форум. Това показва, че младите хора, които се отдават на науката, са загрижени за случващото се в нашия регион и предлагат свои виждания за решаването на възникнали кризи, позовавайки се на международното право, международните отношения и на правото на ЕС”, допълни в заключение проф. д-р Надя Бояджиева.

Следващият подобен семинар ще бъде през есента на тази година, а дотогава научните разработки на участници ще бъдат публикувани в специален сборник.