Ректорът на Медицинския: Важнa е ролята на клиничните имунолози в борбата срещу COVID-19

prof. d-r mariana murdzheva

Денят на имунологията е повод за обединение на европейски учени в представяне на постиженията в клиничната имунология пред обществеността, заяви проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет – Пловдив и координатор на Експертен съвет по клинична имунология. 29-и април е Международният ден на имунологията, честван по целия свят от 2007 година.

През 2020 фокусът на Деня на имунологията е “Автоимунитет и автовъзпалителни заболявания и синдроми“. Седмицата от 22-и до 29-и април беше посветена на първичните имунни дефицити (ПИД) – вродени заболявания на имунната система. В предишни години през тази седмица се организираха световни инициативи за подобряване на диагностиката, лечението и качеството на живот на хората с ПИД.

Тази година ни изненада нова инфекция, но и разбрахме колко e важнa ролята на клиничните имунолози в борбата срещу световната пандемия – COVID-19. Въпреки че общественият интерес към здравните проблеми е голям, хората без научна подготовка често пропускат релевантността на имунологичните изследвания и открития. Искаме да подчертаем значението на имунната система и имунологичната дейност и необходимостта от информирането на обществеността и отделните пациенти, за да  се подобрят здравето и благополучието”, посочи  проф. Мурджева.

Медиците отбелязват, че в България имунологичната общност е сравнителна малка, но единна и компетентна, а българските медицински университети, университетски болници и други диагностично-лечебни заведения работят вдъхновени имунолози. Пожелавам на колегите успехи и неспиран стремеж към усъвършенстване. Нека бъдат здрави и убедени, че и този път човечеството ще победи поредната инфекция, адресира послание ректорът на МУ – Пловдив.