Пловдив 2019 – евростоличен престол на културата!

Plovdiv 2019

Поликолорие от светлинни ефекти визуализира в рецепцията на милиони тв зрители Пловдив във вечерта на неговия старт като Европейска столица на културата 2019. Приветствията на официалните лица напомниха, че исторически градът винаги е бил културен център.

И ако през 2019 тронът на Пловдив в еврокултурността има и редица акценти с административна легитимация, то много преди това, във вековете, този хилядолетен град – ДРЕВЕН И ВЕЧЕН, потвърждава, че е забележим член в тронариума на феномена култура. Рейтингов носител, репрезентант и генератор. В композиции от форми, значения, от аранжименти…

Неколкоетажността на кулата и вълните от цветови преображения по нейната фигура, разпръскването на цветоструи в далечина и ширина придадоха на кулата отблясъците на престол. Синтезирал исторически устойчивото и своезвуковото в пловдивските културни напластявания, водещи до наелектризирани сензори, които улавят и конкретизират еврокултурно пространство. И слагат сред неговите фокусни точки пловдивскостта – толкова специфична, преобладаващо абстрактна и предизвикателно семантизирана…

Логото на Европейската столица на културата кореспондира с културните симетризации и последователности – сигнали за акробатичен геометризъм на идентитетика, патентована във възприятието на стародавни родове и техните представители; на новодошли и новоидващи обитатели, на заявяващи пристрастието си към града гости, на хиляди посетители на примамлива туристическа дестинация…

Във възвестилата старта визио-музикално-песенна програма честота заяви мотивът Together. На фона на атмосферата тази дума обаче добива и допълнителни плюсови измерения, давайки тласък за development от Together към Озаедностеност.

По-развихреното съзнание ще предложи на българския лексикон и togetherизация (тук я изписваме в стилизирана комбинаторика). Защото този тип номинативи назовават процес/и.

А какво друго са всички онези специфики, моделирали Пловдив като Пловдив в картата на световните градове, в територията на Европа и бъдещността?!…