Навигаторите книга и книжовност

the book

Книга, книжовен,  книжовност. Три думи със сбор от специфики, оставащи често немидими и при повторяемо наблюдаване. Независимо от опциите на оптиката…

Книгата дава познание в синтез. Познание, унаследяващо съдържанието от компонентите на средновековния Trivium и Quadrivium и добавящо към него. От различен тип, на различни потребители, с различна мисловна настроеност.

Книжовното е повече нормопонятие, но неговата функция иде да кодексира книгата, да сложи логическия й фундамент. Да универсализира в параметрите на изначално необходимото. И да потвърди значението на правилата. Подобно на граматиката като основа на изкуствата, образуващи septem artes liberales.

Книжовността репрезентира систематичен процес, невъзможен само от една книга, който и не се изчерпва с няколко книги. Отворен тип система – нелимитирана, с постоянни разширявания и добавка на нови ингредиенти. Мост и навигатор, съчетаващ старо и ново, хилядолетно и бъдещо.

Честит Международен ден на книгата!