Химическият преизбра декана

doc kmetov

Нов декански мандат получи доц. д-р Веселин Кметов в ПУ „Паисий Хилендарски“. Общото събрание на Химическия факултет отчете успешния му мандат и го преизбра за следващ.

Изданията на Рейтинговата система на висшите училища в България показват, че през изминалия мандат ПУ „Паисий Хилендарски“ трайно е сребърен медалист в обучението на химици и скъсява дистанцията спрямо националния лидер – Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ръст бележи и комплексният коефициент за качество на обучението – ПМС 328/30.11.2015. Получената от НАОА оценка 9.48, нарежда професионално направление „Химически науки“ на първо място сред 28-те направления в Пловдивския университет и е гарант за успешното развитие на факултета през следващия шестгодишен акредитационен период, подчерта доц. д-р Веселин Кметов. И припомни, че е в ход мащабна реконструкция на сградата на Химическия факултет. Така ще се осигури изцяло подновена, модернизирана и естетизирана среда за обучение на настоящите и бъдещи студенти.

Реконструкция на сградата на Химическия факултет на ПУ

Сега е наш ред да докажем, че вложените и безспорно необходими инвестиции са заслужени и ще тласнат факултета силно напред в академичното му развитие.  Изправени сме пред уникален шанс – да се вдъхновим, да се сплотим, да сътворим по-доброто бъдеще на нашия факултет, който е национално достижение и ценност, призова преизбраният декан.