Форум-Север“ и „Църквище“-то от Драгойново в „Археологическо лято, 2019”

1

Резултатите от лятната практика на студентите археолози и историци – „Археологическо лято, 2019”, ще бъдат показани в понеделник, 2-и декември, в Пловдивския университет. Експозицията стартира в 10,30 часа. Организатор е катедра „История и археология” към Философско-историческия факултет.

Изложбата е ситуирана в Заседателната зала на Ректората.

2

Посетителите може да видят находки и фотоматериали от обект „Форум-Север“, град Пловдив, с ръководители Мая Мартинова и Биляна Груева-Здравчева, и от обект „Църквище“, с. Драгойново, община Първомай, с ръководител доц. д-р Иво Топалилов.

Дейността на студентите ще презентират ръководителите им – ас. д-р Надежда Кирова-Йовчева и гл. ас. д-р Божидар Драганов.