„CU TENDA – истории, образи и звуци в движение (Живата памет на Югоизточна Европа)“

dotsent krystanova

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ бе представен проектът „CU TENDA – истории, образи и звуци в движение (Живата памет на Югоизточна Европа)“ – един от четирите български проекта, одобрени и финансирани от програмата на Европейския съюз „Творческа Европа“.

1

 Проф. д-р Невена Милева – зам. ректор по научноизследователска и проектна дейност и международно сътрудничество в ПУ посочи, че това е един от седемте международни проекта, които Пловдивският университет е стартирал през 2015 година. С тях висшето училище доказва, че е научноизследователски университет и заема централно място в живота на Пловдив и региона, допълни проф. Милева.

 Проектът е резултат от взаимодействието на четири културни и образователни институции – Националният музей на румънския селянин в Букурещ, Румъния, Центърът за интеркултурен диалог в Куманово, Македония, Обсерваторията за социални изследвания в Триказе, Италия и екип от катедра „Етнология“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Неговата обща тема с метафоричното заглавие „CU TENDA“ – „пътуване с палатка“, отвежда към изследване на живата памет на движещите се култури от Балканите и Южна Италия. Проектът е насочен към събиране, представяне и интерпретация на тяхното материално и нематериално културно наследство, поясниха от висшето училище.

 Българският екип работи в сътрудничество с културните организации на каракачаните и армъните от България и Гърция, като усилията са насочени към разширяване на партньорската мрежа. Макар в момента проблематиката да отвежда към традиционни общности, въпросът за движението и обмена на култури е изключително актуален както за пространството на Европейския съюз, така и за света.

 Проектът се разработва в период от четири години – от 2015 до 2019. Структуриран в няколко ключови дейности – събиране, систематизиране и архивиране на наследството на двете общности чрез работа в архиви, библиотеки, музейни фондове и теренни проучвания, творческа интерпретация и представяне на събраните сведения чрез изработването на пътуваща изложба, създаването на каталог в печатен и електронен формат, провеждането на творчески работилници, научна интерпретация на данните в албуми, статии и книги. Създаването на мрежа от партньорства в културен и научен план е съществена задача на проекта.

 Българският екип се състои от представители на катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ с ръководител доц. д-р Красимира Кръстанова, декан на факултета.

Целта е да се документира процесът на формиране на груповата идентичност и културното наследство – традиции, кулинарни и технологични знания и практики на изследваните общности. Вниманието е насочено главно към живото наследство, което поддържа паметта на движещите се култури, както и формите на споделянето му между поколенията.

 Изкуството и творческото пресъздаване са изключително подходяща платформа за общуване, за предаване на знания и умения, но и за опознаване на хора и култури. Такова взаимодействие между младежите и наследството ще бъде осъществено в организираните творчески работилници, в които ще участват изследователи, представители на общностите, ученици и студенти. Осъществяването на проекта и неговите резултати се вписват като част от подготовката на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 и могат да станат част от програмата за събитието.

 Екипът от гръцка страна, воден от проф. Зои Гаврилиду – декан на Филологически факултет на Тракийски университет – Комотини, Гърция, пожела ползотворна работа на всички участници.

 Зам.-кметът на Пловдив по култура и туризъм Амелия Гешева изрази своите надежди партньорската мрежа по проекта да продължава да се разраства, а по думите й партньорите на ПУ са партньори на Пловдив. Заставаме зад инициативите на нашия университет, допълни Амелия Гешева. Според нея с подобни проекти висшето училище доказва, че обучава не само теоретици, а и практици.

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов също изрази подкрепата си за проекта. Без знания за миналото няма как да имаме бъдеще, подчерта Георги Стаменов.

С изказвания и поздрави за екипа се включиха още представители на общинска фондацията „Пловдив 2019″, Национално бюро „Творческа Европа“, Държавен архив – Пловдив.