Авторски свидетелства. Субективен документализъм в българската фотография 1970 – 1991 г.

Avtorski svidetelstva-

Книга от Антоан Божинов, български фотограф и преподавател по фотография във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изданието излезе през 2019 със знака на УИ „Св. Климент Охридски ”.

В социалистическа България „авторско свидетелство“ е документ, който се издава от Патентното ведомство и удостоверява лични права върху изобретение. Тази книга изследва „авторските свидетелства“ във фотографията у нас през периода 1970–1991 г., връзката между факти, думи и образ, личния поглед към документа и в крайна сметка – конфликта между истината и лъжата. Представени са творби на 11 български автори от периода. Те очертават границите на явлението „субективен документализъм“, положено в максимално широк културно-исторически контекст. Изследва се и напрежението между термините в професионалния език и безсмисления политически новоговор. Що е „субективен документализъм в българската фотография“? Игра на думи, стилов феномен, метод на работа, авторска позиция или…? Книгата се включва в актуалния дебат за наследството на тоталитаризма, сочи анотацията на книгата.

Антоан Божинов през 1984 г. се дипломира като инженер в ТУ – София и получава от Комитета за култура звание „фотограф-художник“. През 2017 г. защитава докторска степен по фотожурналистика. Участвал е в повече от 100 колективни изложби с присъдени над 60 награди. Има над 40 самостоятелни изложби в България, Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Русия, Франция. През 1999 г. създава международния фотофестивал Биенале „Фодар“, чието десето юбилейно издание се проведе през 2019 в София, информира визитката на автора.